"Eu sunt Calea, Adevarul si Viata" - Ioan ( XIV, 6 )
Eu sunt Calea, Adevarul si Viata
Acordul de Securitate Sociala

Acordul de Securitate Sociala

Marime text

Negocierea Intelegerii intre Guvernul României şi Provincia Quebec în domeniul securităţii sociale

Demersuri privind Acordul de Securitate Socială dintre România şi Canada

În perioada 6-10 iunie 2011, o delegaţie română formată din reprezentanţi ai Casei Naţionale de Pensii Publice, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Ministerului Afacerilor Externe s-a aflat la Quebec pentru derularea celei de-a doua runde de negocieri a Înţelegerii între Guvernul României şi Provincia Quebec în domeniul securităţii sociale. La finalul discuţiilor, cele două părţi au parafat textului Înţelegerii, urmând ca fiecare stat să demareze procedurile specifice semnării şi ratificării acestui document.

De asemenea, în perioada 13-14 iunie 2011 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Pensii Publice şi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale s-au deplasat la Ottawa, unde au fost discutate aspectele operaţionale pentru aplicarea Acordului între România şi Canada în domeniul securităţii sociale cu reprezentanţi ai Service Canada, instituţia canadiană competentă pentru implementarea acestui Acord.

În cadrul întâlnirilor de la Ottawa, au fost revăzute şi agreate principalele elemente ale formularelor care urmează să asigure implementarea Acordului în cele două ţări şi au fost clarificate aspecte ce ţin de programele şi procedurile specifice fiecărui sistem de securitate socială.

Informaţii suplimentare

Acordul dintre România şi Canada în domeniul securităţii sociale va intra în vigoare în în prima zi a celei de-a patra luni care urmează lunii în care partea română va primi de la partea canadiană notificarea scrisă privind îndeplinirea tuturor cerinţelor interne. Odată cu intrarea în vigoare a Acordului, foştii asiguraţi ai sistemului public de pensii din România, cu rezidenţa în Canada, se vor putea adresa Service Canada în vederea depunerii cererii pentru acordarea unor drepturi de pensii din România. Astfel, foştii asiguraţi români putea beneficia de drepturi de pensie atât conform legislaţiei române, cât şi celei canadiene în vigoare.

La data de 12 octobrie 2010, Preşedintele României, a promulgat legea pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre România şi Canada, semnat la Ottawa, la 19 noiembrie 2009.

Procesul de ratificare a fost demarat şi de către partea canadiană, prin prezentarea Acordului în Parlament de către ministrul de externe, Lawrence Cannon.

Acordul urmăreşte recunoaşterea şi totalizarea perioadelor de cotizare la pensie realizate pe teritoriul ambelor state şi stabileste modalităţile de plată către beneficiari.

În conformitate cu prevederile articolului 28, Acordul va intra în vigoare în în prima zi a celei de-a patra luni care urmează lunii în care partea română va primi de la partea canadiană notificarea scrisă privind îndeplinirea tuturor cerinţelor interne.