"Eu sunt Calea, Adevarul si Viata" - Ioan ( XIV, 6 )
Eu sunt Calea, Adevarul si Viata

Actualitatea Ortodoxă este ziarul crestin-ortodox al Protopopiatului din estul Canadei din cadrul Arhiepiscpiei Ortodoxe Romane din cele două Americi, infiintat in anul 2007 cu binecuvintarea Inalt Prea Sfintiei Sale Arhiepiscop Nicolae.

Ziarul este unul din mijloacele moderne de misiune ale Bisericii şi alături de revistele eparhiale şi paginile de Internet ale Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane din cele doua Americi, constituie elementele de prezentare ale activitatilor bisericesti, culturale şi sociale.

Ca ziar al Bisericii, se face purtator al mesajului evanghelic: ,,Eu sunt Lumina lumii, cel ce crede în Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8,12).

”Actualitatea Ortodoxă” –  promotor al vieţii moral-religioase

Făcând cunoscute bogăţiile patrimoniului cultural-bisericesc românesc, ziarul ”Actualitatea Ortodoxă” promovează şi o educaţie a publicului în sensul cunoaşterii şi preţuirii operelor de reală valoare spirituală şi culturală.

Prin acest ziar se doreşte cultivarea frumosului spiritual, înnobilarea sufletul şi determinarea lui la o mişcare continuă spre Biserică, acolo unde este Hristos. De fapt, putem asemăna ziarul cu un clopot, pe care chiar dacă nu-l putem privi, îl putem totuşi auzi. El ne cheamă la o viaţă de obşte, la o viaţă în Hristos, pentru viaţa cea veşnică.

Mulţumim, felicităm şi transmitem arhiereştile binecuvântări ale Inalt Prea Sfintiei Sale Arhiepiscop Nicolae tuturor acelora care au sprijinit şi sprijină activitatea ziarului ,,Actualitatea Ortodoxă”, având convingerea că lucrarea ziarului creştin-ortodox este una necesară şi utilă, iar aceasta contribuie la întărirea credinţei, la evidenţierea valorilor cultural-bisericeşti româneşti şi la intensificarea comuniunii spirituale între generaţii şi între diferitele comunităţii de credincioşi.

În mod deosebit mulţumim colaboratorilor noştri care lucrează voluntar la misiunea Bisericii, contribuind astfel la afirmarea valorilor Ortodoxiei şi ale spiritualităţii româneşti în context local, regional, naţional şi internaţional.

La Actualitatea Ortodoxă putem vorbi despre o misiune prin cuvant, adresată tuturor credinciosilor, spre folosul lor duhovnicesc, ca ajutor spre mantuire, toate acestea fiind împlinite spre slava Sfintei noastre Biserici.